พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร?

Last updated: 17 Feb 2022  |  641 Views  | 

พลังงานแสงอาทิตย์ คืออะไร?

          พลังงานแสงอาทิตย์ (solar energy) คือพลังงานที่ผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ในรูปของแสงแดด ที่ประกอบด้วยพลังงานแสงและพลังงานความร้อน ดังนั้น พลังงานแสงอาทิตย์จึงมีอยู่สองส่วนด้วยเช่นกัน ก็คือพลังงานแสงและพลังงานความร้อน โดยพลังงานทั้งสองส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานได้สองรูปแบบ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน

           ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ คือระบบที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์โดยการนำรังสีของดวงอาทิตย์ซึ่งมีพลังงานโฟตอนมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า นอกจากนั้นกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากรังสีของดวงอาทิตย์จะเกิดขึ้นทันทีที่แผงได้รับพลังงาน และสามารถนำไปใช้ภายในตัวอาคารได้ทันที ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 2 อย่าง คือ

          1. แผงพลังงานแสงอาทิตย์  ติดตั้งบนหลังคา ภายในแผงพลังงานแสงอาทิตย์จะมีซิลิคอนอยู่ 2 ชั้นซึ่งมีขั้วตรงข้ามกัน เมื่อแสงอาทิตย์ส่องไปที่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ อิเล็กตรอนจะเดินทางจากชั้นหนึ่งไปสู่อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

          2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า  จะเปลี่ยนกระแสไฟฟ้านี้ให้มีค่าเท่ากับ 240 โวลท์ AC  ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ภายในครัวเรือน

พลังงานแสงอาทิตย์มีความปลอดภัยสูง สามารถไว้วางใจได้ในระยะยาวเนื่องจากอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งไม่มีส่วนที่เคลื่อนไหว(Moving parts) นอกจากนั้นยังเป็นพลังงานสะอาด ที่ไม่มีสารคาร์บอนไดออกไซด์ ควัน หรือมลพิษใดๆ เจือปน ทำให้แผงวงจรหนึ่งชุด สามารถผลิตพลังงานได้ไปอีก 25-30 ปีเป็นอย่างน้อย.


Renewable Energy

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพราะแสงจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิ้น หากเราคำนวณปริมาณของพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ตกมายังพื้นผิวโลกในเวลาไม่กี่ชั่วโมง พลังงานที่ได้จะมีปริมาณมากกว่าพลังงานที่มนุษย์บนโลกจะสามารถใช้ให้หมดไปได้ในเวลาหนึ่งปีเสียอีก นอกจากนั้นพลังงานแสงอาทิตย์นี้ยังไม่ปล่อยก๊าซ หรือมลพิษใด ๆ สู่ชั้นบรรยากาศ ต่างจากพลังงานที่ได้จากถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ การตัดสินใจเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของคุณในวันนี้จึงเท่ากับคุณเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับอนาคต

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งสำหรับที่อยู่อาศัย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนแล้ว ยังลดความกังวลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นในทุกปี  การลงทุนกับพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นการลงทุนที่ยั่งยืน มั่นคง ต่างกับการลงทุนชนิดอื่นๆ ที่ต้องใช้ปัจจัยทางการตลาดเป็นตัวผันแปรกำไรและรายได้ ยิ่งไปกว่านั้น การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารอีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy