การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด (Off-grid System) หมายความว่าอย่างไร?

Last updated: 17 Feb 2022  |  671 Views  | 

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด (Off-grid System) หมายความว่าอย่างไร?

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด หรือ ระบบแสตนด์อโลน (Stand Alone System) หรือระบบแยกเดี่ยวเป็นระบบที่ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ไม่เชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด เหมาะกับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าหรือที่ไฟเข้าไม่ถึง ไม่คุ้มค่าต่อการเดินสายไฟ เข้ามาใช้เพราะมีต้นทุนสูง นอกจากนี้ ระบบออฟกริดยังสามารถทำได้โดยเสรี ไม่ต้องขออนุญาตภาครัฐเพราะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและความปลอดภัยของประชาชน

หลักการของระบบออฟกริด คือ ผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์จะสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง ซึ่งวิธีการต่อระบบจะมีหลายรูปแบบ ประกอบด้วย

  • นำไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงได้ทันที
  • นำไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ไปแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยอินเวอร์เตอร์

การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในระบบออฟกริด มีแบตเตอรี่เก็บไฟไว้ใช้ในช่วงเวลากลางคืนได้ ซึ่งระบบจะนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์มาชาร์จเข้าแบตเตอรี่ แล้วจึงนำไฟฟ้าที่ได้มาใช้งาน


Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy